Blog

ย่อลิงค์ Google Drive และ Google Form ที่มีขนาดยาว ให้สั้นลงด้วย Zmall.link บน ย่อลิงค์.com

Published on: 5/30/21, 1:43 PM

 

ปัจจุบันการเติบโตของตลาดย่อลิงค์มีการแข่งขันที่ดุเดือด มีผู้ให้บริการมากราย หนึ่งในนั้นคือ Zmall.link ซึ่งบุกตลาดเมืองไทยโดยใช้ชื่อ ย่อลิงค์.com

 

 

Published on: 5/30/21, 1:14 PM