Zmall.link บุกตลาดไทย ในนาม ย่อลิงค์.com

ย่อลิงค์.com - Zmall.link

ปัจจุบันการเติบโตของตลาดย่อลิงค์มีการแข่งขันที่ดุเดือด มีผู้ให้บริการมากราย หนึ่งในนั้นคือ Zmall.link ซึ่งบุกตลาดเมืองไทยโดยใช้ชื่อ ย่อลิงค์.com

 

สภาวะการณ์ตลาดเว็บไซต์ย่อลิงค์ และความเป็นมา

ระดับความสนใจทั่วโลกตลอดเวลาที่ผ่านมาในรอบ 12 เดือน ของการค้นหาในหัวข้อการย่อชื่อเว็บไซต์ (URL Shortening - ย่อลิงค์) มีแนวโน้มลดลงจากปี 2563 ถึง 40% โดยการค้นหามากสุดอยู่ที่ ไต้หวัน บังกลาเทศ ฮ่องกง กัมพูชา และปาเลสไตน์ ตามลำดับ ในขณะที่ประเทศไทยมีผลการค้นหาในหัวข้อการย่อชื่อเว็บไซต์ (URL Shortening - ย่อลิงค์) เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 50% ในเดือนมกราคม 2564 จากการสำรวจทางการตลาดพบว่าผู้ใช้งานในไทยใช้ภาษาของตนเองในการค้นหา Zmall.link จึงเลือกทำตลาดในชื่อ ย่อลิงค์.com

 

กลยุทธ์ด้านการตลาดของ Zmall.link

  1. การโฆษณาระบบ SEO
  2. การโฆษณาระบบ SEM
  3. การโฆฆษณาระบบ Social Networking
  4. การโฆษณาระบบ Small Influencer
  5. การสร้างการรับรู้แบบผสมผสาน

คุณสมบัติของ Zmall.link

  1. ความสามารถในการย่อลิงค์ หรือชื่อเว็บไซต์ให้สั้นลง
  2. ความสามารถในการติดตามจำนวนการเข้าชมลิงค์
  3. ความสามารถในการใช้งานระบบติดตามลิงค์ขั้นสูง

 

อนาคตของ Zmall.link

  1. มีผู้ใช้การย่อลิงค์จากไทยเพิ่มขึ้น 50% เข้าถึงจาก Search Results
  2. มีผู้ใช้การย่อลิงค์จากไทยเพิ่มขึ้น 50% เข้าถึงจาก Direct Access
Published on: 5/30/21, 1:14 PM