เปิดวิธีย่อลิงค์ Google Drive และ Google Form

ย่อลิงค์ Google Drive และ Google Form ที่มีขนาดยาว ให้สั้นลงด้วย Zmall.link บน ย่อลิงค์.com

 

วิธีการย่อลิงค์ Google Drive และ Google Form

  1. คัดลอก URL ของ Google Drive และ Google Form
  2. เปิดเว็บไซต์ ย่อลิงค์.com หรือ Zmall.link
  3. วาง URL ลงบนช่อง "Your URL"
  4. กดปุ่มลูกศร เพื่อย่อลิงค์
  5. กดปุ่มคัดลอก เพื่อนำลิงค์ไปใช้งาน
  6. หากต้องการย่อลิงค์อีกให้กดปุ่มทำซ้ำ

วิธีติดตามสถิติของลิงค์

  1. คัดลอกลิงค์ที่ได้จากการย่อในข้อที่ (5.กดปุ่มคัดลอก เพื่อนำลิงค์ไปใช้งาน)
  2. เติมเครื่องหมาย /info ท้ายลิงค์ เช่น https://zmall.link/Cq3bz/info
  3. เข้าสู่หน้าติดตามสถิติ
Published on: 5/30/21, 1:43 PM